Golfhäftet är ett företag där du som medlem spelar golf för halv green fee på över 1100 anslutna golfbanor. Mitt jobb som social media manager var att ta fram en strategi, content, & copy för adventskalendern på Facebook & Instagram i december 2020. Golfhäftets Facebook riktar sig till de svenska medlemmarna och Instagram till de internationella. 
Då tävlingar varit ett väl fungerande koncept att nå ut till fler och öka statistiken tidigare, valde jag att forma adventskalendern utifrån priser som Golfhäftets samarbetspartners sponsrat med (totalt 18 av 24 luckor). Jag designade 24 luckor med motiv som skulle spegla priset i tävlingarna utifrån den grafiska profilen med golfrelaterade element. 
Jag valde att designa animerade luckor, då rörlig bild i större utsträckning fångar intresset hos följarna bättre än vad stillbilder gör. Fler fördelar med video var att jag kunde få med mycket information och visa upp priset utan att behöva avvika från luckornas sammanhängande design. Jag använde mig dessutom av publiceringsverktyget "Later", där en kan autopublicera inlägg som inte innehåller mer än 1 bild/video. Det sparade mig enormt mycket tid, då jag kunde förbereda alla luckor i förväg som sedan publicerades varje dag vid samma tidpunkt. 
Målet med adventskalendern var att öka följarantalet på Facebook och Instagram med 5%
Back to Top